CENY A NÁKLADY
Cena je individuální
Cena za dílo se tvoří dle počtu požadovaných služeb a podle jejich komplexity. Samotné smlouvě a WBS vždy předchází vyplněná objednávka se kterou vám pomůžeme..
WBS
Seznam všech kroků (dodávek projektu), které jsou potřeba k naplnění cíle (Work Breakdown Structure)
SoD
Podpis smlouvy o dílo, kde WBS a její specifikace bude součástí, doplněná o projektový plán a zmocnění k jednotlivým úkonům dodávek.
Kontury cenových nákladů:
Všechny vstupní náklady které na založení firmy vynakládáte, si lze odečíst ze základu platby daně a tím snížit daňové odvody firmy v prvním roce podnikání.
Projekt management není jen o definování scope (WBS) projektu a odhad cenových marží za jednotlivé položky, ale také a to především za vedení vaší agendy. Tato se skládá, jak už víte, z celé řady na sebe navazujících, či paralerních kroků, kterými jde proces urychlit..

PM se platí a to zpravidla za každý jednotlivý úkon 1.000 Kč a každou odřízenou doménu/službu 5.000 Kč.
Průměrná délka projektu je zhruba 4 měsíce (všechny služby a projekt podobného rozsahu, který vidíte např. na www.stavbasjistotou.cz)

Přesnou cenu uvidíte podle WBS (scope) projektu na naší smlouvě o dílo (SoD) a návazného dodatku specifikujícího technicko-administrativní detaily za jednotlivé domény, ale také zmocnění k zastupování subjektu na úkonech potřebných k provedení projektu i nakládání s daty (GDPR).
Cena z principu musí být smluvní a individuální, nicméně pro vaši představu vám zde představím cenotvorbu za jednotlivé domény a způsob její kalkulace, aby jste si dokázali odvodit její výši i ve vašem případě.

Faktem zůstává, že nejnižší cena za založení jednoduché s.r.o. firmy (jeden společník, bezpodílově) je 15.000 Kč a cena se odvíjí od ceníku advokátní komory (příklad najdete v právních službách) a její průměrná výše za komplet založení a technicko-administrativní podporu je 200.000 Kč za společnost s.r.o.

Je zřejmé, že složité logo, komplexní web, sofistikovaná analytika, či jiné služby mohou být podstatně časově i organizačně náročnější a tím jsou také nákladnější než standard, který representuje třeba tento web.

V případě specializovaných poptávek se musíme poohlédnout po trhu, oslovit a nalézt správného odborníka a v případě např. nájmů se cena odvíjí od lokality, trhu, služeb a dalších okolností, které se kontinuálně mění v čase..
Právní služby se řídí zpravidla cenami ceníku advokátní komory.
Při minimální vkladová povinnost společníka s.r.o. ve výši 1 Kč jsou zpravidla náklady na vznik společnosti nejméně 7.000 Kč. Prvozápis s.r.o. do obchodního rejstříku je dle zákona o soudních poplatcích zpoplatněn částkou 6000 Kč. Započítat musíte též správní poplatek za ohlášení živnosti při vstupu do podnikání, který činí 1000 Kč.

Advokát započítává také právní služby (vyhotovení smluv) a tak v reálu je to spíše kolem 12.000 Kč. Výhodou (kromě právních služeb) je také kompletní servis včetně zápisu do OR, doporučení ve věci všech smluv, validace podpisových vzorů a vklad podílníka-podílníků na bankovní účet, prostě se jedná o komplenější servis.
IT služby se v tomto případě rozumí především služba zřízení WEBu s rozsahem jak je popsán v sekci Technologie.
Cena se odvíjí od složitosti webu:
- jednoduchá stránka 5.000 Kč se všemi návaznými službami
- microsite web
20.000 Kč
- složitější web
50.000 Kč
- e-schopy a databázový web dle individuální domluvy a na základě informací..
a ceny za úkony ve výši 300 Kč/hod. za každý (např. zřízení Hostingu).
To, že WEB není jen samotná prezentace na internetu, ale také zřízený Hosting, Doména, přístupy, Správa obsahu, SEO, analytika, bezpečnost, sociální média, atd. to už víte.
Víte ovšem také kolik komunikačního času zabere tohle všechno zjistit a do webu dodat?
Do administrativních služeb nutných ke zřízení s.r.o. patří mnoho rozličných věcí, od razítka, po zajištění kanceláří a tak ceny více méně reflektují trh v daném místě a čase.
Logo a Design manuál zadáváme specialistům a jejich ceny kopírují konkurenční tržní prostředí. Ceny nájmů jsou např. v Praze velmi odlišné od zbytku ČR a místa vzdálenější poptáváme přes místní realitní agentury, jejichž ceny za zprostředkování respektujeme.
Tyto položky tedy konzultujeme každou jednotlivě s klienty a ti se rozhodují, zda tyto budou součástí balíku služeb od nás, či zda si je zřídí ve své vlastní režii.
Jsme transparentní a účtenky, faktury na vaši budoucí firmu vám pěčlivě schraňujeme a jsou standardní součástí celkové dodávky. Naše marže je v tomto případě 25% z ceny každé položky-dokladu.
SEO analytika chce spoustu času a je to vlastně kontinuální práce s klientem..
S jednoduššími weby si jistě poradíme sami, ale komplexnější prezentace rozhodně doporučíme společnosti, které mají SEO a Marketing jako specializaci. Ta s vámi provede vstupní analytiku i nacenění případné další spolupráce.
Marketing necháváme zcela v rukou zkušeného marketéra a jeho představy "Marketingové strategie" a následných kroků. Kde a jak si vytvořit účty, prezentovat svůj obsah a jak zjišťovat výtěžnost to je stejně jako SEO (podobnost není čistě náhodná) na profesionálech a kontinuální práci s klientem.
My jsme schopni Vám pomoci s jednoduchou prezentací obsahu na sociálních médiích, predevším Facebooku a zajistit provázanost s vaší internetovou prezentací a obsahem webu.