OCHRANA DAT
GDPR směrnice
Od roku 2018 vešla v platnost EU směrnice o zacházení s daty, GDPR (General Data Protection Regulation) je nadstavbou již stávajícího zákona..
zákon 101/2000 sb.
Zákon z roku 2000 o zacházení a práci s osobními a citlivými daty. GDPR pouze doplnila tento např. o sankční výměr.
Práva uživatelů
Výsledkem je zvýšení práv uživatelů řídit typ a množství a účel informací skladovaných firmami..
I. Bezpečnost

Respektujeme vaše soukromí. Ochraně vašeho soukromí, stejně jako i zabezpečení veškerých dat věnujeme při svých obchodních postupech mimořádnou pozornost.

Abychom ochránili data, která máme pod kontrolou, proti zneužití, ztrátě, porušení, přístupu neoprávněných osob nebo proti neoprávněnému prozrazení, používáme vhodná bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme v souladu se stavem vývoje technologií.

II. Používání externích odkazů

Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran provozované poskytovateli, kteří s námi nejsou ve spojení. Kliknete-li na odkaz, nemáme dále vliv na shromažďování, ukládání nebo zpracování jakýchkoli osobních údajů a dat přenesených klepnutím na odkaz (např. IP adresu nebo URL stránky, která obsahuje odkaz), protože chování třetích stran je z povahy věci mimo naši kontrolu. Nemůžeme proto odpovídat za zpracování osobních údajů a dat třetími stranami, z tohoto důvodu se výše uvedené prohlášení o bezpečnosti nevztahuje na tyto externí odkazy.

III. Osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním a zasíláním obchodních sdělení v elektronické podobě

Poskytnete-li nám své osobní údaje, zpracováváme je - případně pověřený správce, se kterými máme uzavřenu příslušnou smlouvu - s mírou kladenou na tento proces dle GDPR. Důvody pro zpracování osobních údajů jsou v našem případě především o možnosti zpracovat vaši poptávku, ale také vás informovat o svých produktech a službách, pro účely technické správy webových stránek, zákaznické správy, průzkumů, pro vaše dotazy nebo pro marketingové účely pouze v rozsahu nezbytném k tomuto účelu. Jsme povinni zachovávat důvěrnost a dodržovat ustanovení příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů. Vaše údaje nebudou bez vašeho souhlasu postoupeny třetím stranám a pověřeného správce.

Vyplněním jakýchkoliv osobních údajů návštěvník uděluje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, výslovný souhlas s tím, aby provozovatel webu a případně jí určený správce, zpracovávali poskytnuté osobní údaje, uložili je ve své databázi a využili je pro účely uvedené ve výše uvedeném odstavci.
Návštěvník webu současně souhlasí s tím, aby mu výše jmenovaný, jako provozovatel, odesílal obchodní sdělení o nabídce zboží a služeb prostřednictvím elektronické pošty nebo služby krátkých zpráv (SMS) ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.
Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení poskytuje návštěvník dobrovolně a na dobu neurčitou. Tento souhlas je možné kdykoli písemně odvolat výslovným a určitým projevem učiněným formou doporučeného dopisu či e-mailu provozovateli. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je možné zrušit rovněž prostřednictvím odkazu umístěného v každém obchodním sdělení provozovatele webu. V takovém případě budou vaše osobní údaje bez prodlení smazány. Data pro účely fakturace a účtování nejsou dotčena.

IV. Používání cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se uloží ve vašem počítači, když navštívíte naše internetové stránky. Cookies můžete podle svého přání kdykoli smazat. Upozorňujeme však, že smazání cookies může mít za následek, že některé funkce již nebudou k dispozici. Informace o smazání cookies naleznete ve funkci Nápověda svého prohlížeče.

ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ DAT

Když navštívíte naše webové stránky, uložíme jméno Vašeho poskytovatele služeb Internetu, webovou stránku, ze které nás navštěvujete, webové stránky, které u nás navštívíte, veškeré Vámi stažené soubory, shlédnutá videa/puštěné audio stopy, jednotlivé odkazy, na které kliknete, vyhledávané slova a fráze, jakož i datum a délku Vaší návštěvy.
Pokud je Vaše návštěva výsledkem online reklamy, jako např. bannerů, reklamních videí, kampaní ve vyhledávačích, zaznamenáváme rovněž, jaký banner či klíčové slovo motivovaly Vaši návštěvu webových stránek mafirma.cz. Tyto informace nám pomáhají co nejlépe přizpůsobit webové stránky potřebám všech návštěvníků. K těmto účelům využíváme i webovou analytiku - konkrétně pak řešení Google Analytics od společnosti Google.

Některé internetové stránky tohoto webu zahrnují obsah a služby jiných poskytovatelů (např. YouTube, Facebook, Twitter), kteří mohou používat cookies a aktivní komponenty. Bohužel nemáme vliv na zpracování osobních údajů a dat těmito poskytovateli. Pro informace o způsobu zpracování vašich dat navštivte internetové stránky příslušného poskytovatele.