ZALOŽENÍ FIRMY V ČÍSLECH


120
Průměrná délka projektu (dny)
13
Počet úkonů k založení
56
Počet kroků celkem
15000
Minimální cena s.r.o.
600
Vyplňované údaje
Na začátku máte na výběr z několika možností - pokud pod pojmem "založení firmy" chápeme pouze sepsání Zakladatelské listiny a zápis do Obchodního rejstříku.

1. Nejjednodušší je nechat si firmu založit právní kanceláří nebo specializovanou společností = cena
2. Nejrychlejší je zase koupit si již založenou ready-made společnost = nemožnost výběru názvu společnosti, ale také zpravidla v drobných (ale    podstatných) detailech Zakladatelské smlouvy
3. Nesnadnou, ale možnou cestou je si firmu založit vlastními silami = čas a znalosti
4. Pomocí specialisty MaFirma.cz založit firmu na klíč - tedy nejen zápisu do OR, ale také případně s veškerými mandatorními i potřebnými službami, které s tím souvisí.

Průměrná délka samotného založení (míněno zápis do OR) se tedy může lišit v řádu týdnů, od "Ready Made" zakoupení firmy v řádech dnů, až po kompletní servis pro začínající firmu v měsících..
Založení právnické osoby (s.r.o.) obnáší minimálně 13 úkonů (dokumentů), které je třeba doložit před podpisem samotné Zakladatelské smlouvy, a je třeba počítat s délkou trvání  procesu v řádech týdnů. V případě kompletního projektu (na klíč) počítejte s realizací v měsících od Vaší původní idei, podle komplexity požadovaných služeb.

V nejjednodušší formě právnické osoby typu s.r.o./spol. s r.o. jde zpravidla o tyto úkony:
1. Společenská smlouva v případě více společníků (Zakladatelská listina v případě jednoho zakladatele)
2. Čestné prohlášení jednatele
3. Smlouva o poskytnutí sídla
4. Souhlas s umístěním sídla od vlastníka objektu
5 .Výpis z katastru nemovitostí, kde je zapsána budova s umístěným sídlem
6. Smlouva o běžném účtu
7. Prohlášení správce vkladu
8. Potvrzení banky o splacení základního kapitálu (pokud má být při vzniku společnosti splacen)
9. Formulář ohlášení živnosti na živnostenském úřadě
10. Formulář návrhu na zápis do obchodního rejstříku
11. Výpis z obchodního rejstříku
12. Formulář registrace k daním na finančním úřadě
13. Výpis z živnostenského rejstříku
Zřízení právního subjektu není pouze o založení firmy v právním slova smyslu, ale také o povinných i nepovinných náležitostech s takovou činností spojených.

Příklady povinných činností spojených se založením firmy:
1. Přihlášení nového subjektu k odvodům VZP, ČSSZ, FÚ a v případě zaměstnanců další náležitosti spojené s jejich registrací
2. Zřízení datové schránky pro komunikaci s úřady ČR i firemního bankovního účtu
3. Vyřešení právních a daňových otázek (např. výhodnost/nevýhodnost plátce DPH)
4. Zajištění/vedení podvojného účetnitví
5. V případě jediné osoby dodatečné smlouvy k ošetření střetu zájmů role Jednatele a Společníka
a mnohé další..

Příklady nepovinných činností spojených se založením společnosti:
1. Prezentace firmy na Internetu a s tím spojených řadu technicko-organizačních kroků (doména, www, SEO, Analytika, Sociální média - viz. Technologie.)
2. Administrativní podpora (kanceláře, razítka, logo, formuláře - viz. Administrativa)
3. Marketing a jeho cílení ve strategické i prováděcí rovině - viz. Marketing
4. Procesní, smluvní i zdrojová připravenost k rozjetí firmy (zpracované postupy, smlouvy, minimální zásoby, atd.)
Zřízení právního subjektu je zpoplatněno a odvíjí se od aktuálních cen advokátní komory s přihlédnutím k poplatku za vedení případu. V případě s.r.o. jednoduché, bezpodílové smlouvy jednoho společníka počítejte s částkou minimálně 15tis. Kč za zápis do OR v případě advokáta a 10tis. Kč v případě notářského zápisu.

Cena za založení společnosti "All inclusive" je vždy smluvní, odvislá od počtu úkonů a jejich komplexity - viz. ceník.

Všechny vstupní náklady které na založení firmy vynakládáte, si lze odečíst ze základu platby daně a tím snížit daňové odvody firmy v prvním roce podnikání.
V rámci procesu a formulářů vyžadovaných k založení firmy je potřeba vyplnit v těchto dokumentech více než 600 údajů.
Stačí přitom udělat jedinou chybu ve vyplňování, a úředník je pak nucen dokument vrátit zpět jako nevyhovující, termín pro zapsání společnosti do OR se tím  výrazně prodlužuje..
Přemístěním kurzoru myši nad objekt obdržíte více detailů..

Služby spojené se založením firmy

Činnosti spojené se založením právního subjektu..


Projekt a plán

Konzultace k obsahu projektu, Definování cílů projektu a dodávky (WBS), Stanovení časových milníků, Stanovení finančních nákladů a sepsání smlouvy o dílo, Vedení projektu na základě zplnomocnění..

Právní služby

Konzultace k právní subjektivitě, Koncepce zakladatelské smlouvy, Kontrola potřebných prerekvizit, Zápis do Obchodního rejstříku, Smlouvy řešící střet zájmů a kompence.

Technologické dodávky

Registrace domény, Web, Správa obsahu, Analytika, Bezpečnost, SEO, e-maily, Sociální média a propojení.

Administrativní dodávky

Obsah webu, Logo, Razítka, Formuláře a image, Vizitky, Účetnictví, Kanceláře, Datová schránka.

Analytika a SEO

Pokročilá SEO analytika na základě již provozovaného webu a výsledků.

Marketing

Marketingové kampaně na FB a Google a služby s tím související..

Copyright © RootWare 2019. All right reserved.