MARKETING
Strategie a cíle
Úvodní konzultace sloužící k utvoření představy o marketingovém mixu a cílech..
Aplikace řešení
Na základě strategie v marketingovém mixu dochází k aplikaci řešení a jeho průběžné vyhodnocování.
Revize a reaplikace
Cyklické vyhodnocování výsledků a jejich opětovné aplikování patří do denní operativy marketéra.
MARKETING - obsah:

1. Vstupní analýza jako podklad marketingového plánu
2. Aplikování plánu a představ marketingového mixu do praxe - reklamní plochy, eventy, zdroje, sociální média, Internet..
3. Vyhodnocení výsledků a adaptace změn na novou situaci na trhu.