PRÁVNÍ SLUŽBY
Konzultace a informace
Úvodní konzultace sloužící k utvoření představy o typu společnosti (právní subjektivity) a získání informací k založení firmy
Prerekvizity
Sumarizace všech dodávek potřebných k podpisu smlouvy - Zakladatelské listiny
Zakladatelská listina
Sepsání a podpis Zakladatelské listiny a zápis do OR. Sepsání dalších smluv pokrývajících tuto oblast (kompetence, střed zájmů, podíly, atd.)
PRÁVNÍ SLUŽBY - obsah:

1. Konzultace k právní subjektivitě (typu společnosti)
2. Koncepce zakladatelské smlouvy
3. Kontrola potřebných prerekvizit
4. Zápis do Obchodního rejstříku
5. Smlouvy řešící střet zájmů, kompence, atd.