PROJEKT A PLÁN
Definice cílů projektu
Úvodní konzultace sloužící k utvoření představy a k rámcové dohodě o dodávce..
WBS
Seznam všech kroků (dodávek projektu), které jsou potřeba k naplnění cíle (Work Breakdown Structure)
SoD
Podpis smlouvy o dílo, kde WBS a její specifikace bude součástí, doplněná o projektový plán a zmocnění k jednotlivým úkonům dodávek.
PROJEKT A PLÁN - obsah:

1. Konzultace k projektu
2. Definování cílů projektu a dodávky (WBS)
3. Stanovení časových milníků
4. Stanovení finančních nákladů a sepsání smlouvy o dílo (SoD)
5. Provedení projektu na základě zplnomocnění k dohodnutým činnostem
6. Pravidelná zpětná vazba zadavateli