SEO ANALYTIKA
Vstupní rešerše
Analýza webu s definicí slabých míst, zhodnocení a doporučení, porovnání s konkurencí.
Optimalizace obsahu webu
Analýza struktury webu a jeho klíčových slov, technického zpracování webu, analýza zpětných odkazů.
Implementace a vyhodnocení
Zapracování změn do kódu a struktury webu, vyhodnocení na základě uživatelské praxe a výsledků.
SEO ANALYTIKA - obsah:

1. Vstupní analýza webového obsahu a rešerše
2. Návrh optimalizace obsahu webu s předloženým rozpočtem
3. Implementace nalézů do kódu webu a opětovné vyhodnocení - rozdílová analýza